Магазин Вертикален свят ЕКИПИРОВКА ЗА ЕКСТРЕМНИ И ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ
Начало Моята поръчка Нови наличности Промоции За катеренеЗа туризъмЗа скиБяганеРаботаФитнесЗа колоезденеВиа фератаКнигиЛовСлаклайнВтора употребаПод наем ПрепоръчаниНови продуктиКонтакти Отстъпки Размери Условия Статистики Школа Главен сайт
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
Магазин Вертикален свят предлага възможност да закупите онлайн специално селектирана и препоръчана екипировка за екстремни и планински спортове като катерене, алпинизъм и туризъм
Общи условия за поръчки
Последна актуализация на 20 август 2019 година
1. ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на уеб сайта на Магазин Вертикален свят, които уреждат правилата за използването на verticalworld.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през Магазин Вертикален свят.


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Приключенски свят ЕООД (Adventure World Ltd) е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, ул. Русалийски проход 16-18 и със същият адрес за кореспонденция с рег. № в Търговския регистър на България 20151120141923 / 20.11.2015 г., ЕИК 203796184 и идентификационен номер по ДДС: BG203796184.

2.2. Приключенски свят ЕООД администрира електронния магазин verticalworld.bg под формата на сайта Магазин Вертикален свят, както и мобилното приложение verticalworld.bg (наричани за краткост платформа "Магазин Вертикален свят"). Също така Приключенски свят ЕООД щe бъде наричан за краткост по-долу Магазин Вертикален свят.

2.3. Можете да се свържете с Магазин Вертикален свят на посочения по-горе адрес, на телефон +359884634301 или на и-мейл адрес info @ verticalworld.bg.


3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през Магазин Вертикален свят с Приключенски свят ЕООД.

3.2. Продавач – Приключенски свят ЕООД, предлагащ стоки или услуги в Магазин Вертикален свят.

3.3. Платформата – домейна verticalworld.bg и неговите поддомейни или мобилното приложение на Магазин Вертикален свят.

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от потребителско име, имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

3.7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел "Любими", в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Магазин Вертикален свят и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Магазин Вертикален свят, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.9. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Магазин Вертикален свят или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.12. Съдържание:

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Магазин Вертикален свят и/или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Магазин Вертикален свят на Клиент чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• данни относно Продавачa.

3.13. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.14. Транзакция – действието от страна на Магазин Вертикален свят по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.15. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.16. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.17. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

3.18. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.19. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.20. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.


4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Магазин Вертикален свят са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (1) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (2) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Магазин Вертикален свят по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4. Магазин Вертикален свят има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Магазин Вертикален свят ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не прави недействителни или неприложими и останалите разпоредби.

4.7. Магазин Вертикален свят полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Магазин Вертикален свят уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Магазин Вертикален свят предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Магазин Вертикален свят се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Магазин Вертикален свят не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регисрира от самия него.

5.2. Магазин Вертикален свят ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Магазин Вертикален свят прави по електронен път (имейл).

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Магазин Вертикален свят уведомява за това Клиента чрез имейл. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.


6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Магазин Вертикален свят си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Магазин Вертикален свят по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Магазин Вертикален свят, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Магазин Вертикален свят не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Магазин Вертикален свят на посочените адреси в раздел "Контакти" на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел "Контакт".

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Магазин Вертикален свят си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.6. Магазин Вертикален свят може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Магазин Вертикален свят се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, които Магазин Вертикален свят прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Магазин Вертикален свят препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Магазин Вертикален свят.

6.9. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

6.10. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.


7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.


8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава "Дефиниции", включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Магазин Вертикален свят.

8.2. Магазин Вертикален свят има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

8.3. Нищо в сключения между Магазин Вертикален свят и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Магазин Вертикален свят последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Магазин Вертикален свят върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Магазин Вертикален свят.

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Магазин Вертикален свят за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Магазин Вертикален свят и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Магазин Вертикален свят, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Магазин Вертикален свят няма да се счита за съгласие от страна на Магазин Вертикален свят да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Магазин Вертикален свят.

8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Магазин Вертикален свят.


9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Потвърждавайки Поръчката Магазин Вертикален свят потвърждава доставката само Стока, която е била отбелязана в сайта в съответната страница на избрания продукт като "в наличност", а съответната наличност е дадена в скоби (). Останалите бройки от въпросния модел Стоки или тези, които са отбелязани като "на склад" ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Магазин Вертикален свят във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Магазин Вертикален свят и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Магазин Вертикален свят в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Магазин Вертикален свят. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на Магазин Вертикален свят Продукта на адрес: Приключенски свят ЕООД, гр. София, офис на Спиди в кв. Манастирски ливади, като междувременно уведоми Продавача за това на info @ verticalworld.bg. Връщането на Стоката/Услугата е за сметка на Клиента.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, след като Клиента е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена в 15 (петнандесет) дневен срок като всички разходи за връщането й ще бъдат за сметка за Клиента по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките предлагани от Магазин Вертикален свят, при положение, че опаковката на Стоката/Услугата НЕ Е била разпечатана, не е бил скъсан етикетът и кутията, и бъде върната в състоянието и вида, в който е била изпратена от Продавача.

9.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва раздел, наречен "Любими", в която може да създава Списъци. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал.


10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на стоки, които не са налични в Магазин Вертикален свят и са специално поръчани и доставени за Клиента от вносителя или от производителя. Такива стоки са отбелязани в магазина с надписите "На склад" и "С поръчка";
• при доставка на запечатани звукозаписи, видеозаписи, запечатан компютърен софтуер или вид електроника, които са разпечатани след доставката;
• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
• при доставка на стока, която не се произвежда серийно, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Магазин Вертикален свят, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Магазин Вертикален свят: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на Магазин Вертикален свят неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Магазин Вертикален свят има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Магазин Вертикален свят може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Магазин Вертикален свят няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на Магазин Вертикален свят (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Магазин Вертикален свят или партньори на Магазин Вертикален свят, които са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Магазин Вертикален свят може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на Магазин Вертикален свят Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Магазин Вертикален свят, регистриран в българския регистър на Администратори на лични данни под № 419235 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.


12. РЕКЛАМА

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

12.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в "Моите абонаменти" или като се свърже с Магазин Вертикален свят по какъвто и да е друг начин по и-мейл.

12.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.


13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5. Магазин Вертикален свят издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от Магазин Вертикален свят. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането й на имейла посочен в Поръчката.

13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.


14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то молим да се свържете с нас на имейл info @ verticalworld.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите на територията на България и Европейския съюз. Цената на доставката на стоки в България, налични в Магазин Вертикален свят на стойност над 150 лв. (с ДДС) ще е безплатна. Това условие е валидно, ако Клиентът не ползва отстъпки от обявените цени или ако стоките не са намалени. Доставката се извършва до посочения от Клиента офис на Спиди. Ако в Поръчката липсва конкретен офис на Спиди, Продавачът приема, че Клиента иска стоката да му бъде доставена до адрес и в този случай Поръчката ще бъде изпратена за сметка на Клиента до посочения от него адрес.


15. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2. Продуктите на Black Diamond, Petzl и Beal имат от 3 до 5 години гаранция. Обувките на La Sportiva произведени извън Италия имат само 3 месеца гаранция, а тези които са произведени в Италия са с 1 година гаранция.

15.3. Гаранционните сертификати, издадени от Магазин Вертикален свят, ще се изпращат на Клиента в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от Магазин Вертикален свят гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

15.4. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

15.5. При постъпването на рекламация Магазин Вертикален свят ще приеме продукта и ще заведе протокол за рекламация. След като направи детайлен оглед на продукта Магазин Вертикален свят ще прецени дали гаранцията го покрива. Също така, ако Магазин Вертикален свят е вносител на този продукт, той ще изпрати искане за оценка на дефекта до производителя на продукта.

15.6. Ако рекламацията е направено от разстояние онлайн или по имейл дефектиралата стока трябва да бъде изпратена до офиса на Спиди [536] в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Казбек 63. Доствката е за сметка на клиента.

15.7. В зависимост от гаранционните условия на производителя или вносителя Mагазин Вертикален свят ще ремонтира дефектния продукт или ще го замени със същия или аналогичен продукт. В случаите когато магазин Вертикален свят е вносител на продукта и производителя не замени продукта с нов, магазин Вертикален свят ще поеме стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта за сервизната поддръжка.

15.8. При замяна на дефектният продукт с нов, дефектния продукт остава собственост на магазин Вертикален свят.

15.9. Ако клиента не желае продукта да бъде поправен или заменен с друг подобен артикул, магазин Вертикален свят може да заплати разликата от цената, на която е бил закупен продукта и остатъка от пропорционалното разпределение на тази сума в рамките на гаранционния срок. Например, ако цената на продукта е била 120 лв., а гаранцията е 1 година (12 месеца х 10 лв.) и заяката за дефект е била подадена на 4-ти месец от датата на закупуване, то магазин Вертикален свят може да изплати гаранцията за оставащите 8 месеца х 10 лв. = 80 лв.

15.10. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

15.11. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ……………………… /името на търговеца/
…………………………………………………………………… /адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

………………………………………………… /описание на продукта/

Стоката е поръчана на …………………
Стоката е получена на ………………… /посочва се датата на получаване от потребителя/

……………………………………………………………………… /Име на потребителя/

Гр./с …………………………………………………………… /Адрес на потребителя/

……………… /Дата/

…………………………… /Подпис на потребителя/


16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


17. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киенти, в раздел "Въпроси и отговори на клиенти" и "Ревюта". Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на Магазин Вертикален свят един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Магазин Вертикален свят да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област;
• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
• да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел "Въпроси и отговори на клиенти" и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел "Ревюта".
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Магазин Вертикален свят;
• да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

• качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
• качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Магазин Вертикален свят.

17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание ще бъдее внимателно разгледано от Магазин Вертикален свят, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на Магазин Вертикален свят.

17.7. В случай, че Магазин Вертикален свят констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела "Въпроси и Отговори на клиенти" и "Ревюта" без да е длъжен да се обосновава за това.


18. ОТГОВОРНОСТ

18.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


19. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

19.1. Магазин Вертикален свят е регистриран в регистриран в българския регистър на администратори на лични данни под № 419235.

19.2. Магазин Вертикален свят е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

19.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

19.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Магазин Вертикален свят и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 19.3 от настоящите общи условия.

19.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.

19.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. София, ул. Русалийски проход 16-18, партерен етаж, на вниманието на Приключенски свят ЕООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

19.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. София, ул. Русалийски проход 16-18, партерен етаж, на вниманието на Приключенски свят ЕООД, според следните цели:

• поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на българското законодателство, особено на непълните и неточни данни;
• преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие с българското законодателство;

• уведомление до трети страни, на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

19.8. Купувачът се съгласява и разрешава на Магазин Вертикален свят да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Магазин Вертикален свят може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

19.9. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Платформата и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

19.10. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Магазин Вертикален свят и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в град София.

ВАЖНА НОВИНА


 • 23/06/2021

  Ново (лятно) работно време на магазин Вертикален свят

  коментара


  Ново (лятно) работно време на магазин Вертикален свят
  Уважаеми клиенти, от 10 юли магазин Вертикален свят ще бъде с ново (лятно) работно време от 13 часа до 20 часа от понеделник до петък. За момента планираме да бъдем с такова работно време до средата на септември.
 • 16/06/2011

  Как да изберем еспадрили за катерене

  коментара


  Как да изберем еспадрили за катерене
  Eспадрилите са връзката между вас и скалата и ако си изберете неправилния размер или вид, това ще ви спира да катерите спокойно. Повечето катерачи притежават повече от един чифт еспадрили като най-важните от тях са универсалните, с които спокойно може да се катери цял ден без да се събуват. С навлизането ви в катеренето, развитието на стила ви ...
 • 05/11/2020

  E9

  коментара


  E9
  E9 е световно известна марка насочена в производството на катерачно облекло, което е създадено с изкуство, творчество и стил и едновременно с това е просто, функционално и със специално внимание към детайлите. Началото на компанията започва през 1998 година в Ascoli Piceno (Италия), като цикличността на производството е сведена само до няколко ...
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсб ...
 • 30/05/2014

  10 причини да използвате туристически щеки

  коментара


  10 причини да използвате туристически щеки
  Щеките помагат изключително много при изкачване на по-стръмни терени. С тях пренасяте част от тежестта върху горната част на тялото, което намалява умората на краката. Преимущество е, че така се ангажират повече мускули, които при други обстоятелства не се натоварват при ходене. Цялостното натоварване на тялото е за предпочитане и така се из ...ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 31/12/2018

  Зимната екипировка, с която катери Dave MacLeod

  коментара


  Зимната екипировка, с която катери Dave MacLeod
  Един от най-добрите катерачи в света Dave MacLeod разкрива, коя е екипировката, която попада в неговата раница при еднодневно шотландско зимно катерене
 • 11/12/2018

  Представяне на новите ултралеки ледени клинове на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новите ултралеки ледени клинове на Black Diamond
  Ултралеките алуминиеви ледени клинове на Black Diamond са с 45% по-леки от стоманените клинове и са най-леките ледени клинове на пазара. В това филмче и с помощта на Kolin "KP" Powick можете да научите повече детайли за тях, за това какво Black Diamond са променили, за да намалят толкова много от теглото им.
 • 19/11/2018

  Представяне на Mountain Equipment Lhotse Jacket от GORE-TEX® Pro

  коментара


  Представяне на Mountain Equipment Lhotse Jacket от GORE-TEX® Pro
  Представяне на Mountain Equipment Lhotse Jacket от GORE-TEX® Pro. Това е най-продаваното и спечелило множество награди яке за алпинизъм на Mountain Equipment, което осигурява абсолютна защита от всякакви метеорологични условия
 • 20/10/2018

  Представяне на La Sportiva Trango Tower

  коментара


  Представяне на La Sportiva Trango Tower
  La Sportiva Trango Tower е лека и модерна Gore-Tex обувка с безкомпромисен естетичен дизайн за ценители, създадена за трекинги, виа ферата и бакпакинг с тежки раници


Курсове по катерене и алпинизъм


1404 София, кв. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид 8, магазин 16 (в безистена под блоковете)

Лични данни  -  Общи условия  -  Бисквитки  -  Affiliate  -  RSS

Приключенски свят ЕООД © Copyright 2001-2022

Последвайте ни във Фейсбук

Sitemap